baner

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Siennowie

 

"Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami, Chrystus jest z wami podczas waszej wędrówki w każdym dniu waszego życia. Wezwał was i wybrał, byście żyli w  wolności dzieci Bożych. Zwracajcie się do niego w modlitwie i miłości. Proście Go, by obdarzył was odwagą i siłą byście zawsze żyli w tej wolności. Wędrujcie z Nim, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. "

 

Święty Jan Paweł II

 

MODLITWY RODZINNE

 

Od najwcześniejszych lat należy uczyć dziecko relacji między Bogiem a człowiekiem. Krótkie, rymowane modlitwy spełniają doskonalę swoją rolę i są łatwe do zapamiętania przez małe dziecko.


Propozycje modlitw dla najmłodszych:

Modlitwa 1

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,
o zdrowie dla moich najbliższych proszę
i proszę także, niech mnie od złego
na każdym kroku aniołki strzegą
Amen.
      

Modlitwa 2
Dobranoc, aniołki na noc.
Matka Boska przy łóżku,
a Pan Jezus w serduszku.
Amen.

Modlitwa 3

Mój ukochany Boże,
wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca proszę Cię całego,
miej w opiece mnie małego,
naucz mnie żyć tak jak trzeba,
i zaprowadź mnie do nieba.
Amen.

Modlitwa 4

Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka,
ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka.
Amen.

Modlitwa 5

Dzień się już skończył
i noc się przybliża,
klękam przed Tobą
i robię znak krzyża.
Przepraszam za to,
co zrobiłem złego;
z radością oddaję,
co było dobrego.
O noc spokojną, Jezu,
bardzo Ciebie proszę
i szczerą modlitwę
do nieba zanoszę:
za mamę, tatę, babcię,
dziadka, brata,
za kolegów, sąsiadów,
wszystkich ludzi świata.
Amen.

Modlitwa 6
Rano
Za sen spokojny, za noc przespaną,
Dzięki Ci, Boże na niebie!
Pierwsze me myśli, budząc się rano,
Obracam w górę, do Ciebie,
I błagam: dozwól, bym przez dzień cały,
Mógł wszystko robić dla Twojej chwały!
 Wieczorem
Aniele Stróżu i Ty o Boże!
W tę noc ponurą i ciemną,
Gdy główkę moją do snu ułożę,
Błagam: czuwajcie nade mną.
Ci, co mię strzegli, dawno zasnęli,
We śnie już mama i tatko:
Boziu! Ty czuwaj przy mej pościeli,
Ty bądź mi Ojcem i Matką!

Modlitwa do Anioła Stróża


Kiedy rano budzę się,
O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię.
Anioł Stróż niech broni mnie
Od wszystkiego, co jest złe.

Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.

Niech koledzy w klasie mej
W zgodzie żyją i nie kłócą się,
Niechaj dobrze czynić chcą,
Bo Bożymi dziećmi są.

Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.

O Aniele Boży nasz,
Nad Ojczyzną trzymaj straż,
By w pokoju każdy żył
I człowiekiem wolnym był.

Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MODLITWY PORANNE:

Modlitwa o dobry dzień

Ojcze, chcę Tobie zawierzyć cały ten dzień, który się rozpoczyna. Wszystko co mnie spotka, chcę przyjąć i wykorzystać dla Twojej chwały i mojego uświęcenia.

Proszę, pomóż mi, abym w trudnościach nie unosił się gniewem, ale pomóż mi na nie spojrzeć w duchu wiary; abym w radościach potrafił Tobie dziękować i nigdy nie zapominał, że gdyby nie Twoja łaska, to bym ich nie otrzymał; zaś w monotonii dnia, w pracy i w domu, umiał dostrzegać dary Twojej miłości, które pobudzać będą moją wdzięczność.

Dobry Ojcze, błogosław mi i wszystkim, których dziś postawisz na mojej drodze. Amen.

Inna poranna modlitwa:

Pozwól mi Ciebie, widzieć Panie, w chlebie na stole, gdy z innymi go dzielę. Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, gdy przechodzę ulicami, gdzie człowieka przytłacza: wrzawa, zgrzyt samochodów, łoskot przejeżdżających pociągów, warkot samolotów i pośpiech ogromny. Pozwól mi Ciebie widzieć przy mojej pracy - monotonnej, wyczerpującej, żmudnej, lecz i pięknej zarazem. Świat biegnie naprzód. Niech moja praca będzie przyczynkiem do jego rozwoju. Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, wśród szczęśliwych i wśród tych, co na zgubnych drogach szczęścia szukają.

 

Kiedy patrzymy na świat oczyma Boga, wtedy wszystko ma szansę stawać się takim jakim chciał Bóg. Tę wspaniałą modlitwę ułożył kardynał Léon-Joseph Suenens. 

Modlitwa poranna

Panie, w ciszy rozpoczynającego się dnia
przychodzę Cię błagać o pokój, mądrość i siłę.

Pragnę spoglądać na świat oczami przepełnionymi miłością;
patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem;
widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz,
i dostrzegać w nich to, co dobre.

Panie, daj mi taką życzliwość i radość,
by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność.
I niech będę dla innych chlebem,
jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

---------------------------------------------------------------------------

Modlitwa o wschodzie słońca

 

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy
Przed mocą Twoją się ukorzę
Ale chroń mnie, Panie, od pogardy
Od nienawiścią strzeż mnie, Boże

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro
Którego nie wyrażą słowa
Więc mnie od nienawiści obroń
I od pogardy mnie zachowaj
Co postanowisz, niech się ziści
Niechaj się wola Twoja stanie
Ale zbaw mnie od nienawiści
I ocal mnie od pogardy Panie...

 

Autor tekstu: Natan Tenenbaum

---------------------------------------------------------------------

Modlitwa o błogosławieństwo dla domu
Boże w trójcy Świętej Jedyny, błogosław nas!
Ukaż nam Swoje Oblicze! Zmiłuj się nad nami! Obdarz nas Swoim pokojem!
Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdym z nas i będzie z nami zawsze i wszędzie.
Niech ono ogarnie wszystkich, którzy przychodzą do naszego domu i wszystko co się w nim znajduje.
Trzykroć Święty Boże racz zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadu złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa,
herezji i wszelkiego nieszczęścia dla duszy i ciała.
Matko Boża, święci Aniołowie i wszyscy święci Patronowie uproście dla nas Bożego miłosierdzia.
Amen


Modlitwa za rodzinę
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwszym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Amen


Modlitwa małżonków
Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale.
Amen


Modlitwa męża za żonę
Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę,
Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno,
wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja.
Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi,
wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w sakramencie małżeństwa
pobłogosławiłeś naszą miłość. Panie, daj jej cierpliwość,
wyrozumiałość, pokój.
Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy,
które są między nami: spory, nieporozumienia, zwątpienia.
Spraw, abyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą,
umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć.
Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił.
Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem
odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci.
Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Kocham ją.Modlitwa żony za męża
Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża.
Za jego miłość, za dobro, które mi daje.
Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa możemy tworzyć 'jedno ciało'.
Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi.
Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli.
Uświęcaj, Boże, naszą miłość.
Proszę o wierność dla niego i dla mnie.
Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość.
Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności,
gasić konflikty i przebaczać sobie.
Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość.
Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem.
Chcę jego szczęścia. Kocham go.


Modlitwa rodziców za dzieci
Ojcze Niebieski, Tyś nam zaufał, powierzając nam nasze dzieci. Cieszymy się, że są w naszej rodzinie. Cieszą nas wszelkie zdolności, które w nich odkrywamy. Radujemy się, gdy są zdrowe i dobrze się rozwijają. Cieszymy się, gdy możemy przeżywać ich wzrost w życiu duchowym. Panie, dziękujemy Ci za nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby stały się takimi, jakimi Ty pragniesz je widzieć. Bardzo chcielibyśmy zachować cierpliwość, zwłaszcza, kiedy nasze dzieci sprawiają nam zmartwienia. Prosimy Cię Boże, pobłogosław nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na dzień coraz bardziej zdecydowanie brały w ręce ster swego życia i zmierzały do celu, który Ty im wskazujesz. Daj im łaskę silnej wiary, która by przenikała wszystkie ich myśli i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu wykonać takie zadania, które napełniłyby ich serca radością. Jeżeliby zbłądziły, przywiedź je z powrotem na właściwą drogę. Panie, pozostań w naszej rodzinie. My wszyscy Ciebie potrzebujemy.
Amen


Modlitwa za rodziców
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, któryś człowiekowi dał przykazanie, aby czcił swego ojca i swoją matkę – dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Kocham ich całym sercem i chcę, żeby szczęśliwi żyli jak najdłużej.
Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy. Wiele włożyli oni, i wkładają, troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie.
Boże Ojcze, spraw, abym umiał docenić ich starania i umiał być im za wszystko wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im, Panie, zdrowie i wszystkie łaski, które im są potrzebne do szczęścia i do zbawienia. Mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, abym ich kochał, szanował oraz im dopomagał.
Boże Ojcze, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i ziemi, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom. Przez Chrystusa, Pana naszego
Amen


Modlitwa za babcię i dziadka
Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych.
Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz.
Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca.
AmenModlitwa narzeczonych
Dzięki Ci, Panie. Ty sprawiłeś, że spotkaliśmy się i ożywiałeś każdego dnia naszą miłość poprzez radość i próby. Poprowadź nas teraz do ślubu. Obdarz nasze umysły mądrością, siłą naszą wolę, zdrowiem nasze ciała, jasnością nasze serca, a przede wszystkim daj nam wiarę, abyśmy zawsze, w każdych okolicznościach ufali Tobie. Daj nam nadzieję, abyśmy pozostawali w radości i łaskę, abyśmy dziękowali Ci naszym życiem.
Amen


Modlitwa rodziców w intencji poczętego dziecka
Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie prosimy o pomoc, aby dziecko nasze, dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu i Kościoła. Naucz nas radosnego i pełnego miłości przeżywania tajemnicy nowego życia, aby stało się ono dla nas darem Dawcy Życia i abyśmy godnie dar ten przyjęli i pielęgnowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen


Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka wychodzącego z domu

Aniele Stróżu naszej córki/naszego syna (wymienić imię),
czuwaj nad nią/nim, aby nic jej/jemu się złego nie przytrafiło
i aby szczęśliwie wróciła/wrócił do domu.
Strzeż jej/jego duszy i ciała,
o co gorąco i całym sercem Cię prosimy.
Amen

 

==================================================================================


MODLITWY BŁAGALNE

 

Modlitwa za chorego w rodzinie
Panie Jezu, podczas Twego ziemskiego życia okazywałeś miłość cierpiącym, wzruszałeś się widokiem bólu i wiele razy przywracałeś zdrowie chorym, a radość i nadzieję ich rodzinom. Nasz kochany..... jest chory. Opiekujemy się nim i czynimy wszystko to, co tylko ludzie mogą uczynić, ale czujemy się bezsilni, bo życie jego nie jest w naszych rękach. Ofiarujemy Ci nasze i jego cierpienia dołączając je do Twojej Męki. Spraw, by ta choroba pomogła nam lepiej zrozumieć sens życia i ześlij na naszego kochanego........ dar zdrowia, byśmy mogli dziękować Ci i wielbić Ciebie. Niech będzie Twoja wola.
Amen


Modlitwa w kryzysie małżeńskim
Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym(ą), bym umiał(a) przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość wzmacniała się i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym(ą) do końca.
Amen


Modlitwa za chorych i cierpiących
Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego.
Amen

Modlitwa o dobrą śmierć
Panie Jezu Chryste, ukochany mój Zbawicielu, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte na krzyżu, Twe Serce przestało bić.
Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy moje serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, niezłomną nadzieję i żywą wiarę w Twoje miłosierdzie.
Maryjo, Ucieczko grzesznych i Patronko dobrej śmierci, bądź z nami w godzinę naszego konania.
Amen

Modlitwa Maturzysty
Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości. Duchu Święty potrzebuję Twojego światła, które rozproszy mroki mojej niewiedzy, oddali niepotrzebne lęki i pokusę nieuczciwości. Duchu Święty spraw, by moja wiedza była rzetelna i użyteczna. Niech nauka przyniesie radość i mądrość odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości. Duchu Święty, zabierz egoizm i pychę, bo wszystko co wiem jest Bożym darem. Duchu Święty orzeźwij moją duszę i umysł, gdy słabną siły i wola. Duchu Święty daj moc, pokój i nie pozwól poddać się, gdy przyjdzie porażka. Duchu Święty oddaję Ci całego siebie. Chcę służyć moją wiedzą Tobie i braciom. Przyjdź Duchu Święty!
Amen

Modlitwa przed operacją
Drogi Boże - Stwórco, zwracam się do Ciebie ze wszystkimi obawami wobec oczekującej mnie operacji. Proszę daj mi odwagę potrzebną, by stawić jej czoło z niezachwianą pewnością, że mnie chronisz i kochasz. Kiedy będę w narkozie, daj memu duchowi odczuć, że nie muszę się o nic martwić ani niczego obawiać. Ukój moje nerwy, uspokój umysł i odpuść mi wszystkie grzechy w swoim miłosierdziu.
Proszę daj zespołowi operacyjnemu umiejętności potrzebne, by operacja się udała i by nie było komplikacji. Proszę daj mej rodzinie i przyjaciołom podtrzymującą na duchu wiarę w to, że jesteś z nami. Rozprosz ich obawy podczas nadchodzących godzin mojej operacji.
Składam w Twoje ręce moje wyzdrowienie i proszę, by Twój uzdrawiający dotyk przyspieszył mi powrót do zdrowia.
Drogi Boże, składam moje życie w Twoje ręce i ufam w Twą dobroć, miłość i troskę o mnie.
Proszę, byś mnie wysłuchał w imię Jezusa, Twego Syna.
Amen


Modlitwa o znalezienie pracy
Maryjo, Bóg polecił nam przez pracę czynić sobie ziemię poddaną. Zaprosił nas do kontynuowania dzieła stworzenia. Człowiek bowiem, pracując współdziała z Bogiem w tworzeniu świata. A jednoczesne praca pozwala człowiekowi godnie żyć. Twoja rodzina, Maryjo, jest tego najlepszym przykładem. Utrzymywaliście się z pracy Świętego Józefa. Tymczasem ja nie mogę utrzymać mojej rodziny. Nie mamy na chleb, na czynsz, na lekarstwa, na szkołę dla dzieci i na inne niezbędne potrzeby. Jeszcze do niedawna nie rozumiałem, jak bardzo praca jest cenna. Teraz budzę się każdego ranka i błagam przez Ciebie twego Syna, by dopomógł mi w znalezieniu pracy. Mam zawód, chcę pracować, a mimo to jestem bezrobotny.
Pocieszycielko Strapionych, ujmij się za mną i moją rodziną! Wyproś' mi łaskę, abym znalazł pracę i dzięki temu mógł godnie żyć.
Amen

Modlitwa przed egzaminem
Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać
Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać. Daj mi szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem.
Niech pamiętam to wszystko, nad czym tak ciężko pracowałem, a jeśli muszę się przyznać, że byłem w czymś leniwy, daj mi stanowczość, bym w przyszłości pracował lepiej.
I czy potrafię, czy nie - pomóż mi wyrazić to wszystko, co wiem. Daj mi, aby to czego się nauczyłem, Pozostało we mnie na zawsze przez Jezusa Chrystusa mojego Pana.
Amen

 

 

MODLITWY RÓŻNE

 

Modlitwa przy stole
Przed posiłkiem: Pobłogosław Boże nas i ten posiłek, który z Twojej hojności spożywać mamy i naucz nas dzielić się chlebem i radością. Przez Chrystusa, Pana naszego
Amen

Po posiłku: Dzięki Ci, Boże, który nas posiliłeś Twymi darami i wspomóż nas w wypełnianiu Twojej świętej woli. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen


Modlitwa przed podróżą
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i z rodzinnego domu. Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. Otaczaj opieką także nas, swoje sługi; bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen


Modlitwa kierowcy
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen


Modlitwa w drodze do pracy
Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich,
z którymi będę dzisiaj pracować.
Wspierajcie nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem mili i życzliwi
i mogli przeżyć ten dzień ku chwale Bożej.
Amen


Modlitwa o dobrą pogodę
Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania i udziel nam pogody;
chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy,
okaż nam swoje miłosierdzie i daj nam doznać Twojej dobroci.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen


Modlitwa o deszcz
Prosimy Cię Panie,
ześlij nam deszcz zbawienny
i rozlej litościwie strumienie wód niebieskich na wyschłą powierzchnię ziemi.
Który żyjesz i królujesz na wieki.
Amen


Modlitwa w intencji Ojca Świętego
Wszechmogący, wieczny Boże,
zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym
i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego
aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał.
Amen


Modlitwa za ojczyznę
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen


Modlitwa o pokój na świecie
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny,
użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może;
niech serca nasze będą poddane Twojej woli,
a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

 

Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Litania - ks. Piotr Pawlukiewicz

 

Nad tymi którzy każdej niedzieli

stali dyskretnie, gdzie świątyni cień

Znali, patrzyli, nie rozumieli,

Nad setnikami

Zmiłuj się.

 

I Nikodemom, co zawsze pukają,

kiedy zamknięte, bo kończy się dzień

I do winnicy nikt nie chce ich nająć,

Bo nie są ładni

Pokój dać chciej.

 

Czy w Twoim domu są same mieszkania?

Może przedpokój się znajdzie dla tych,

Co nie słuchali niedzielnych kazań,

Ale tęsknili często przez łzy?

 

Nad tymi którzy znaleźli Golgotę

bez Weroniki, Szymona i scen,

Które w kościołach maluje się złotem,

Nad tymi także

Ty zmiłuj się.

 

Tym, którzy solą tej ziemi być mają,

co zostawili swój rodzinny kraj

A w dłoni kamyk z podwórka ściskają

Z sobą zabrany

Ty pokój daj.

 

Nad tymi których wskazano palcami

i za którymi wędrował wciąż szept

"Czy słyszał Pan?", "Czy słyszała Pani?"

Nad wyklętymi

Ty zmiłuj się.

 

Tym którzy matek i sióstr nie umieli

mieć w nienawiści, gdy w oczach ich łzy

I co oddane to wciąż chcieli dzielić

Źle kochającym

Pokój daj Ty.

 

Nad poetami, co zamiast pacierzy

w kącie kawiarni pisali swój tren

Którzy nie mogli w katechizm uwierzyć,

Wierzyli ptakom

Ty zmiłuj się.

 

Tym którzy wiele z tych dni zmarnowali,

gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic

Domu nie wznieśli lecz namalowali,

Dom z dachem w chmurach

Pokój Daj Ty.

 

 

 

"Modlitwa ma być modlitwą, czystość czystością, kobiecość kobiecością, męskość męskością.

 - Kiedy człowiek nazywa rzeczy po imieniu, to jakby sobie w domu rzeczy porządkował, nie

potykał się ciągle o coś i mógł iść prosto do drzwi, do okna."

                                                                                                 Ks. Piotr Pawlukiewicz

 

 

Piotr Pawlukiewicz (ur. 10 kwietnia 1960 w Warszawie, zm. 21 marca 2020 tamże ) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, prałat, kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, autor książek o tematyce religijnej.